Overeenkomst tussen twee partijen! Het lidmaatschap bij onze Tennisvereniging is op 'vrijwillige' basis. Lid zijn geeft bepaalde rechten, o.a. tennissen en daarnaast vanzelfsprekend enkele verplichtingen. Op de rechten zullen wij hier niet verder in gaan gelet op dat in de praktijk een ieder best voor zichzelf kan opkomen. Met de verplichtingen ligt het iets anders, namelijk: Het lidmaatschap ontstaat door aanmelding, met name door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van onze vereniging. Hiermee geeft men te kennen dat men akkoord gaat met de volgende spelregels:

Baanreglement: Het baanreglement vindt u via de volgende link: Baanreglement en wordt ook regelmatig in het clubblad afgedrukt. Wanneer de inhoud voor u niet voor zich spreekt, laat u dan informeren.

Contributie: Aan het begin van ieder jaar ontvangt ieder lid de nota, welke vervolgens voor een bepaalde datum voldaan dient te worden, meestal vóór 1 maart van dat jaar. Helaas komt het voor dat het bestuur zelfs nog na oktober tientallen leden aan de nog openstaande nota moet herinneren. Conform een in 1994 genomen bestuursbesluit wordt het 2e betalingsverzoek met € 15,- kosten verhoogd. E.e.a. geldt ook voor de betaling per team van de competiebijdrage (afdracht door de team­leider van € 50,- op de giro- of bankrekening van de TV Abbekerk).

Afkoop vrijwilligerswerk: De leden die van de afkoop gebruik willen maken kunnen het contributiebedrag met € 50,- verhogen, de vereniging weet dan voor 1 maart wie wel of niet voor de afkoopregeling gekozen heeft. Door niet af te kopen verplicht men zich enig vrijwilligerswerk te leveren. Dit kan onder andere bestaan uit het vervullen van kantinediensten. Deze diensten worden ingepland en er wordt dan ook verwacht dat men op de geplande datum en tijd aanwezig is!

Kantineverbruiken: In zijn algemeenheid si het niet de bedoeling om de verbruiken op een bonnetje te noteren en later te betalen. Je weet dat je gaat tennissen, neem dan wat geld mee. Mocht dat bij uitzondering niet mogelijk zijn of in geval van te weinig wisselgeld in de kassa, zorg er dan voor de het bonnetje z.s.m. wordt betaald en niet zoals bij sommigen maanden later of ergo aan het einde van het jaar nog onbetaald.

Opzegging lidmaatschap: Bij niet tijdige opzegging, d.w.z. na 1 december, is men reglementair automatisch voor het komende jaar weer lid. Bedenk hierbij dat de Tennisvereniging in januari van ieder jaar een KNLTB nota ontvangt voor een bondsbijdrage op basis van de geregistreerde leden en niet in de laatste plaats het extra werk en veelal de discussies i.v.m. te late opzegging.

Baansleutel: Het is vanzelfsprekend dat na opzegging men zelf eind december of begin januari de baansleutel inlevert. Momenteel moet het bestuur bij velen herhaald om teruggave van de sleutel verzoeken. Kortom, het eigen beheer van lichtinstallatie, banencomplex en clubgebouw brengt voor de toch al beperkte vrijwilligersgroep genoeg werk met zich mee. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat door niet naleving van bovengenoemde regels de vrijwilligers er nog meer werk bij krijgen, wij zijn al voor u bezig. Bovendien worden vrijwilligers steeds schaarser!

Gaarne vragen wij uw aandacht voor bovenstaand en rekenen op uw medewerking!