Tennisvereniging Abbekerk heeft een baanreglement waaraan ieder lid zich dient te houden. Het baanreglement is er om voor alle leden een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken, zonder onnodige discussies. Stel je daarom op de hoogte van de inhoud van het baanreglement.

 1. Alleen leden die aan hun contributieverplichting hebben voldaan, hebben toegang tot de banen;
 2. De banen mogen alleen worden betreden met schoongeveegde tennisschoenen en het is verplicht tijdens het spelen tenniskleding te dragen;

 3. Een ieder is verplicht na het tennissen de baan te vegen;
 4. Voor het reserveren van een baan is men verplicht zijn spelerspas op het afhangbord aan te brengen.Speeltijd: men speelt 60 minuten inclusief het vegen van de baan;

 5. Men kan afhangen uitsluitend op de hele uren. Men hangt de spëlerspas op de juiste baan en op het juiste begin tijdstip;

 6. Na het vegen dient men de baan na 60 minuten direct te verlaten en plaats te maken voor leden die op de betreffende baan hebben "afgehangen";

 7. Alle leden hebben het recht om met een introducé te tennissen. Men is echter verplicht vooraf een introducélabel te kopen voor € 5, = welke een dagdeel (4 uur) geldig is, rnet inachtneming van punt 4;

 8. Niet leden (uitgezonderd introducés) mogen niet op de baan worden toegelaten;

 9. Jeugdtennis: In verband met de grote drukte tijdens avonden en weekends zijn ten opzichte van jeugdleden de volgende regels van kracht:

  • Jeugdleden van 16 en 17 jaar hebben dezelfde rechten als seniorleden;
  • De overige jeugdleden kunnen volgens het normale afhangsysteem tennissen op werkdagen tot 19.00 uur en in de weekends en op zon- en feestdagen tot 12.00 uur;

  • Op elk ander tijdstip ogen zij tennissen als er geen seniorleden van de banen gebruik maken. Zodra er seniorleden te kennen geven te willen spelen dienen de jeugdleden direct de baan te verlaten. 

 10. Buiten de "jeugd-uren" is het niet toegestaan dat een seniorlid met een jeugdlid tennist als er senioren staan te wachten om te kunnen spelen;

 11. Bij toernooien, competities en evenementen beslissen de wedstrijdcommissie en/of het bestuur over de beschikbaarheid van de banen voor recreanten;

 12. Men wordt verzocht erop attent te zijn dat vuil, dat om welke reden ook op de baan is gekomen, zo spoedig mogelijk verwijderd wordt. Hiervoor zijn bezems in het clubhuis aanwezig. Ook vragen wij de leden erop toe te zien dat het terras voor het clubhuis vrij blijft en niet benut wordt als fietsenstalling;

 13.  De laatste gebruiker van de baan dient het toegangshek op slot te doen;
 14. Het bestuur vertrouwt op een stipte naleving van dit reglement. Bij niet naleving wordt een notitie opgenomen in een logboek. Bij een herhaling van overtredingen kan schorsing, zowel als royering volgen.