Het komt regelmatig voor dat er door niet-leden van onze tennisbanen gebruik wordt gemaakt. Soms zijn dit introducés en worden dan begeleid door een lid van onze vereniging en sporadisch betreft het iemand die overweegt lid te worden en toestemming heeft gekregen van het bestuur om het even te proberen. Tot zover is alles in orde.

Soms gebeurt het echter dat wildvreemde mensen de baan opstappen en gaan tennissen zonder dat hun iets wordt gevraagd. Natuurlijk kent niet iedereen alle leden en vindt men het ook vervelend om te vragen of zij lid zijn. Maar ook zonder vragen kan men er achter komen, wanneer het afhangsysteem goed gebruikt wordt. leder lid van onze vereniging is in het bezit van een ledenpas, hetzij een officiële KNLTB pas, hetzij een door de vereniging verstrekte pas. Indien u van de tennisba­nen gebruik maakt, bent u verplicht deze pas op te hangen op het afhangkastje. Dit kastje is niet te missen, het hangt naast het clubhuis. 

Het doel van het afhangsysteem is tweeledig: 

  1. ledere speler/speelster kan zien wanneer de baan vrijkomt;
  2. Iedereen weet wie op welke baan speelt.

Wij willen u daarom dringend verzoeken uw ledenpas af te hangen, ook als het niet druk is op de banen. Alleen op die manier is een goede controle mogelijk. Indien u iemand niet kent en er is geen pas opgehangen, vraagt u dan naar de naam en deel de desbetreffende persoon mee dat men lid van de vereniging moet zijn om te mogen tennissen op de banen. Dit is ieders verantwoordelijkheid.  

N.B. Introducékaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. De kosten ervan zijn € 5,00 en voor dit bedrag kan men een dagdeel (4 uur) tennissen. Uiteraard alleen dan wanneer er geen clubaktiviteiten zijn en met inachtneming van het baanreglement. Bel voor een introducékaart met het secretariaat.