Heeft u het ook opgemerkt?

Tussen de oefenkooi en de haag ernaast is een hek geplaatst.

Bij de toernooien of bij de lessen komen vaak kleine kinderen met vaders en/of moeders mee op het tennispark. Vele ouders zijn soms door schade en schande aan de weet gekomen dat hun kindertjes razendsnel uit het zicht kunnen raken. Ik heb zelf op ons park eens een kindje bij de hand genomen dat aan de moeder was ontsnapt. Op ons tennispark zouden zij zó de sloot achter de haag in kunnen lopen. Dat kan nu niet meer gebeuren. Dankzij het spontane aanbod van Rico Bruin om belangeloos voor een hek te zorgen is de veiligheid voor de jongste kinderen sterk verbeterd. Rico heeft het hek nog vóór het Noorder Koggen Toernooi geplaatst. De ouders kunnen nu meer ontspannen op ons park of het terras verblijven. Rico Bruin, hartstikke bedankt.

Het is een heel degelijk hek geworden.

Andre B (secretaris)