De jeugdcommissie heeft veel werk gemaakt van het opstarten van de tennislessen voor de jeugd op vrijdagmiddag 8 mei.

Er zijn brieven gestuurd naar jeugdleden, ex-jeugdleden, kinderen waarvan we vermoeden dat ze wel willen tennissen. In de Dorpskrant is een oproep gedaan. En…..er waren natuurlijk corona-protocollen!

Onze nieuwe trainer Tom Dijkstra kon uiteindelijk 8 kinderen begroeten. Dat ging niet zomaar: bij de poort moesten de kinderen de handen laten ontsmetten (ouders mochten niet op het terrein); daarna moesten de kinderen een uitgezette route volgen naar het hek van baan 1. Leden van de jeugdcommissie waren aanwezig om alles in goede (tennis)banen te leiden.

Het mooie weer en de ontspannen les-vormen zorgden er voor, dat de kinderen een uur lang konden genieten van lekker weer even buiten sporten.

Wij hopen, dat we deze kinderen volgende week nogmaals kunnen begroeten. (en misschien nog wat extra kinderen die zich wel hadden opgegeven, maar er niet waren……).

Peter Doeve, lid van de jeugdcommissie