Hier vindt u meer informatie over uw lidmaatschap. Hoe kunt u lid worden? welke contributie is er vastgesteld voor dit jaar? Hoe kunt u opzeggen? Kunt u introducés meenemen? Welke regels gelden er bij Tennisvereniging Abbekerk? Enzovoort.

06 55772839Het bestuur van Tennisvereniging Abbekerk bestaat uit de volgende leden:

Naam  Taak Telefoonnummer
Yvonne Tannehill voorzitter (0229) 599117
Agma Beemsterboer penningmeester 06 30580490
André Beemsterboer 1e secretaris 06 55772839
Erik Nebig 2e secretaris 06 58089009
Andre Beemsterboer jeugdcommissie 06 55772839
Astrid van Cruijsen wedstrijd/jeugdcommissie (0229) 581976
Marco Koppes wedstrijdcommissie (0229) 582791

 

Tennisvereniging Abbekerk kent meerdere ereleden en leden van verdienste. Ereleden zijn personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de tennisvereniging. Zij hebben daarom een speciale plaats binnen de vereniging, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van TV Abbekerk. De leden van verdienste zijn personen die meerdere bijzondere prestaties hebben verricht ten gunste van de tennisvereniging. Door hem of haar lid van verdienste te maken, bedanken we deze persoon voor deze verdienstelijke inzet van de afgelopen jaren.

Wist je dat Tennisvereniging Abbekerk al bijna 40 jaar bestaat? Het is dus een vereniging met historie. In dit artikel vind je alle vermeldenswaardige momenten uit de verenigingshistorie en kun je lezen hoe deze is opgericht.